pechar x
Política de privacidade

Política de privacidade

Política de privacidade

Política de privacidade

Quen é o Responsable do Tratamento?

Concello de Fene  

P1503600G

Domicilio social: Avda. do Concello s/n- 15100 Fene (A Coruña)

Teléfono: 981 340 366

FAX: 981 492 788

Correo electrónico a efectos de comunicación: catic@fenecidadan.net

 
Con que finalidade tratamos os seus datos?

  • Atender as súas consultas xa sexa mediante o formulario de contacto ou o chat interactivo.
  • Facilitar o uso da web mediante cookies. Consulte nosa política de cookies.
  • Tamén tratamos datos que intercambiamos en correos electrónicos.
  • Manterlle informado os nosos produtos e servizos mediante envíos de comunicacións electrónicas a través da subscrición a newsletter ou comunicacións puntuais.

 
Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?
Case todos os tratamentos baséanse no consentimento do interesado aínda que ás veces tratamos datos que recompilamos en feiras, outras páxinas ou actuacións comerciais en base ao noso interese lexítimo nese caso informámoslle dos dereitos que lle asisten de forma puntual.
 
Por canto tempo consérvanse os seus datos?
Os datos recolleitos a través de formularios de contacto ou recolleitos mediante cookies consérvanse durante o tempo preciso para atender a súa solicitude ou prestar o servizo asociado ao seu propósito.
 
Os datos de subscricións a boletíns consérvanse mentres non sexan cancelados polo interesado.
 
A quen se comunican os seus datos?
Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial, adoptando todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo o estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese tamén que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.
 
Non se cederán os datos persoais a terceiros, excepto por obrigación legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade responsable da base de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou -en todo caso sempre coa correspondente autorización outorgada polo usuario-, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, substracciones e/ou a perda dos datos, con obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do Fornecedor, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do presente sitio web.
 
Cales son os seus dereitos?
O titular dos datos ten dereito a: 

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos
  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Oporse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

 
En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6 28001, Madrid.
 
Esta cláusula adicional atópase actualizada a maio de 2018.

Mariscos Barallobre
Concello de Fene
Grupo de Acción Local do secot Pesqueiro Golfo Ártabro Norte
Consellería do Mar. Xunta de Galicia
Fondo Europeo Marítima e da Pesca
Fene Vivo
Un proxecto do Concello de Fene e da Confraría de Barallobre.

Praza do alcalde Ramón José Souto González, s/n 15500 - Fene (A Coruña)

981 492 707

rede@fenevivo.gal